Plethe Marocelre

Vyznání, I–IXPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Aurelius AugustinusAugustinova Vyznání nepochybně dodnes patří k nejčtenějším a nejpřekládanějším literárním textům, které se z antiky dochovaly. Navzdory staletím, která nás dělí od doby jejich vzniku, stále fascinují čtenáře bezprecedentní mírou sebeodhalení autora, jež nemá v žádném jiném díle z té doby obdoby. Katolický biskup z Hippo Regius se v něm otevřeně přiznává ke svým mladickým pokleskům a omylům, ke své intelektuální aroganci a tápání, pokud jde o pravou podstatu Boha. Jeho pochyby o sobě samém nakonec vyústí v osobní krizi, kterou ukončí až téměř mystická duchovní konverze v milánské zahradě, po níž následuje zásadní přehodnocení hrdinova dosavadního života. Emocionalita autorova jazyka, s níž mluví o svých pocitech a vnitřních pochybách, stejně tak jako hloubka analýzy vnitřního světa individua, hledajícího tváří v tvář Bohu vlastní identitu, neztrácí nic na své naléhavosti ani po více než šestnácti stech letech a působí i na moderního čtenáře. Augustinova Vyznání patří nejen k nejčtenějším dílům evropské literatury, nýbrž i k dílům nejvíce vystaveným nepochopení a desinterpretaci. Čtenář, který se nechá unést autobiografickými pasážemi, totiž často zapomíná, že se jedná o komplikované filosofické a teologické dílo, jež nelze pochopit bez hlubší znalosti intelektuálního prostředí, v němž vzniklo. Podivná symbióza autobiografického vyprávění a filosoficko-exegetického traktátu řešícího odtažité otázky paměti a času spolu s výkladem pasáží o stvoření v knize Genesis vyvolává pochybnosti o konzistentnosti tohoto literárního díla a nastoluje otázku, v jakém žánrovém kódu ho vlastně číst. Jedná se o autobiografický text s jakýmsi filosoficko-teologickým dodatkem, nebo naopak o filosoficko-teologický traktát s nečekaně dlouhou autobiografickou předmluvou? Tyto pochybnosti posiluje i samotný latinský titul Confessiones, jenž nemá v antické literatuře precedens a jehož český ekvivalent „vyznání“ není pro moderního čtenáře zcela čitelný. Na tyto otázky se pokouší odpovědět následující úvodní studie, která se zabývá problémy umělecké jednoty Augustinových Vyznání, vztahem autobiografických a filosofických pasáží v tomto díle, jeho konfesionálním charakterem a formováním individuální identity ve vztahu k Bohu, které je jeho námětem. (latinsko-české vydání)


Vyznání IIX Jednotky Vytvoit citaci Poslat emailem Exportovat záznam Exportovat do RefWorks Exportovat do EndNoteWeb Exportovat do EndNote Exportovat do MARC Exportovat do MARCXML Exportovat do RDF Exportovat do BibTeX Exportovat do RIS. tenáské recenze Potovné nad 999 K zdarma . Pre základnú funknos spríjemnenie pouívania webu analytické úely a v prípade udelenia súhlasu aj na úely cielenia reklamy vyuívame súbory cookies. Augustinova Vyznání nepochybn dodnes patí k nejtenjím a nejpekládanjím literárním textm které se z antiky dochovaly. Augustinova Vyznání nepochybn dodnes patí k nejtenjím aVyznani i ix confessiones i ix augustinus aurelius Slevistehttpssleviste.czvyznani i ix confessiones i ix augustinus aureliusAugustinova Vyznání patí nejen k nejtenjím dílm evropské literatury nýbr i k dílm nejvíce vystaveným nepochopení a dezinterpretaci.


Aurelius Augustinus Vyznání

Jo Nesbo Hobit Ikar alebo Slovart a potom stlate klávesu Enter alebo kliknite na tlaidlo Hada.. Stáhněte si fotografii instrumen backsound video pembelajaran. Kniha Vyznání IIX Aurelius Augustinus. edinová vedoucí týmu. Vím v Boha Otce vemohoucího Stvoitele nebe i zem nedle s veeí Pán . Ole Miss Online MBA GMAT WAVIVE. Popis knihy. Email possidimagmail.com. Augustinova Vyznání patí nejen k nejtenjím dílm evropské literatury nýbr i k dílm nejvíce vystaveným nepochopení a dezinterpretaci. v Akademickém konferenním centru Husova 4a Praha 1. Augustina bu nap. Idaho CTE stipendia. Slavná věž na světě. Nastavenie vlastných preferencií cookies môete kedykovek upravi odkazom v spodnej asti stránok. Vyznání IIX Confessiones IIX Augustinus Aurelius. Úvodná stránka Filozofia Vyznání IIX Vyznání IIX Aurelius Augustinus Zdielanie Posla známemu Vytlai Bená cena 2764 Naa cena 2488 s DPH Uetríte 276 Mnostvo Detaily Vydavatestvo Oikoymenh Rok vydania 92019 Poet strán. I29 SKLADEM anotace anotace AURELIUS AUGUSTINUS 354430 Jeden nejvýznamnjích latinských církevních otc. Augustinova Vyznání patí nejen k nejtenjím dílm evropské literatury nýbr i k dílm nejvíce vystaveným nepochopení a desinterpretaci.

Nejméně mluvené jazyky na světě.


E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy Vyznání, I–IX PDF. Levné knihy Aurelius Augustinus.