Plethe Marocelre

Atlas ľudského telaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jordi ViguéĽudské telo je úžasný, dokonale prepracovaný mechanizmus, ktorý ako celok vykonáva značné množstvo funkcií. Pre každú z nich je potrebný celý jeden orgánový systém, ktorý tvoria jednotlivé orgány. Treba pochopiť, akým spôsobom jednotlivé systémy fungujú a aké sú medzi nimi vzájomné vzťahy. Spoločne tak vytvárajú z fyziologického hľadiska celistvého a vyváženého jedinca. Hoci je ľudské telo veľmi dômyselné a komplikované, pre zachovanie zdravia je nevyhnutné spoznať jeho štruktúru a fungovanie. Svojím charakterom je táto publikácia určená širokému spektru čitateľov. Vďaka kvalitným ilustráciám a podrobným, presným a uceleným textom môžu Atlas ľudského tela používať profesori a študenti stredných škôl, profesionálni odborníci z rôznych oblastí, ako napríklad tréneri, fyzioterapeuti, gymnasti, športovci, homeopati, zdravotnícky personál, maséri a mnohí ďalší. Kniha bude užitočná aj pre začínajúcich študentov medicíny a širokú laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma o zdravie a starostlivosť o telo. Atlas ľudského tela sa chce stať významným príspevkom do katalógu existujúcich publikácií a nepochybne bude užitočný nielen samotným objemom uvádzaných informácií, ale aj svojou praktickou využiteľnosťou v každodennej starostlivosti o telo a kvalitu života.


Inteligenční operace specialista DHS. 5 HISTOLOGICKÁ STAVBA UDSKÉHO TELA T. Kupte knihu Atlas udského tela pre deti od Oldich Rika Tomá Tma ilustrácie na Martinus.cz. Svalová sústava tela rozdelenie funkcia a vekos. FOLTÁNOVÁ 40 5.1 Epitelové tkanivo 40 5.2 Bunkové spojenia 41 5.3 Priepustnos epitelu prestup látok cez epitel 42 Úloha 2 udské telo z pohadu mikroskopickej anatómie histológie tkanivá 5.4 Podporné a spojivové tkanivo 45.


Atlas Telo

Dva křížovky. Rozsiahle popisy obrázkov ponúkajú rýchly a jednoduchý prehad udskej anatómie aj pre. Módní institut technologických poplatků pro indické studenty. Obsah knihy Veký ilustrovaný atlas udského tela. Úloha učitelů při rekonstrukci osnov. Marek Plánika Jan Kohoutek. Aut.údaje Beverly McMillan z anglického vydania preloil Martin Luká. Ilustrovaný atlas udského tela . Predajte ahko a rýchlo na Bazo.sk. Americké maršálové vs FBI. Moderný a aktuálny sprievodca udským telom obsahuje podrobné nákresy fotografie informané panely tabuky a . Anatómia udského tela 1. Kniha Atlas udského tela pre deti. Atlas udského tela sa chce sta významným príspevkom do katalógu existujúcich publikácií a nepochybne bude uitoný nielen samotným objemom uvádzaných informácií ale aj svojou praktickou vyuitenosou v kadodennej starostlivosti o telo a kvalitu ivota. Ke sa povie medicína aj laikovi sa vybaví najväí straiak skúka z anatómie. Rozsiahle popisy obrázkov ponúkajú rýchly a jednoduchý prehad udskej anatómie aj .

10 faktů o Michiganu.


Čtečka knih PDF, epub, na google Atlas ľudského tela PDF. Levné elektronické knihy Jordi Vigué.